13 Oct 2007

Kleurspoelingske

Na bloed zweet en tranen door om 15:09 uur. Sidder en beef!

Ik heb me gisteren een kriek gelachen toen ik deze foto in de krant zag. De ondertitel was: “Hoog bezoek gisteren in Amsterdam. Rocker en tegenwoordig meer en meer ook kunstenaar Lou Reed kwam er in eigen persoon zijn fototentoonstelling Lou Reed’s New York openen. De expositie is nog tot 15 november te bekijken in de Serieuze Zaken Studioos.”

Ik zag een oude madam -getekend door drank- en drugsmisbruik, met een kleurspoelingske, een brilletje van de ziekenkas en met een versleten Milletjas aan, die feestelijk ontvangen werd door een diender van het Leger des Heils. Het onderschrift kon evengoed geweest zijn: “Leger des Heils neemt miljoenste dakloze onder haar vleugels.”

Reeds 1 gangbanger

Reeds 1 reactie. U kwaakte erop los bij: “Kleurspoelingske”
  1. Tjoffreageerde op Tuesday 16 October 2007 om 19:12

    Mja, goed dat je de humor inziet van de trieste realiteit.